SULEWSKI CUP-GRAND PRIX ZIELONEJ GÓRY kat 60+

NAZWISKOIMIĘI turniejII turniejIII turniejIV turniejV turniej VI turniej PKT
LEWANDOWSKI ANTONI 100100
ŻERELIK STEFAN100100
OBSTHENRYK 603595
BALICKIJERZY6060
WIŚNIOWSKI ANDRZEJ 3535
KROICIGMAREK3535
GLINIAKZBIGNIEW3535

Punktacja w/g Challenger 100000