ROYAL LIGA 2017 – runda II

ROYAL LIGA 2017 – II runda – 15.6 – 22.07

Liga I

 

2-10

LP IMIĘ I NAZWISKO 1 2 3 4 5 6 SETY PKT M – CE
1  Wielgosz Marcin  X 7/6 2/6 7/6  6/3 7/6  2/6 6/2 6/3  6/2 7/5  1/6 3/6  8-4  13 + 20  II
2  Skurczynski Tomasz  6/7 6/2 6/7  X  2/6 6/3 6/2  3/6 4/6  2/6 5/7  1/6 3/6  3-9  7.5 + 20  V
3   Kołodynski Leszek  3/6 6/7  6/2 3/6 2/6  X  6/4 1/6 4/6  3/6 5/7  2/6 3/6 2-10  6 + 20  VI
4 Dziura Grzegorz  6/2 2/6 3/6  6/3 6/4  4/6 6/1 6/4  X  6/3 6/4  1/6 1/6  7-5  11.5 + 20  III
5 Nowak Jacek  2/6 5/7  6/2 7/5  6/3 7/5  3/6 4/6  X 0/6 3/6  4-6  9 + 20  IV
6  Ostapiuk  Artur  6/1 6/3  6/1 6/3  6/2 6/3  6/1 6/1  6/0 6/3  X  10-0 15 + 20  I

ROYAL LIGA 2017 –  II runda – 15.6 – 22.07

Liga II

 

LP IMIĘ I NAZWISKO 1 2 3 4 5 6 SETY PKT M – CE
1 Waliło Michał  X  6/7 6/4 6/4  V/0  6/1 6/0  V/0  6/1 6/2  6-1  15 + 15  I
2 Zapolski Krzysztof  7/6 4/6 4/6  X  V/0  2/6 6/2 7/5  V/0  6/2 6/4  5-3  13.5 + 15 II 
3  Szpakowski Robert  –  –  X  –  –  –  –  –  V
4 Chmielewski Maciek  1/6 0/6  6/2 2/6 5/7  V/0  X V/0  6/2 6/0  3-4 11.5 + 15  III
5 Lewandowski Antoni  –  –  –  –  X  –  – VI 
6 Pietsch Łukasz  1/6 2/6  2/6 4/6  V/0  2/6 0/6  V/0  X  0-6  9 + 15  IV

ROYAL LIGA 2017 –  II runda – 15.6 – 22.07

Liga III

 

 

LP IMIĘ I NAZWISKO 1 2 3 4 5 6 SETY PKT M – CE
1 Cerbinski Tomasz  X  4/6 6/3 6/1  V/0  4/6 6/3 1/6  6/3 6/3  3/6 6/4 3/6  6-5  12 + 10  II
2 Chmielinski Aleksander   6/4 3/6 1/6  X  V/0  3/6 3/6  3/6 6/4 3/6  6/0 3/6 6/3  4-7  10 + 10  IV
3  Biczyk Robert  –  –  X  –  –  4/6 6/3 4/6  1-2  1.5  VI
4  Janek Radoslaw  6/4 3/6 6/1  6/3 6/3  V/0  X  6/0 2/6 7/6  6/3 6/2 8-2  15 + 10  I
5 Borkowski Tomasz  3/6 3/6  6/3 4/6 6/3  V/0  0/6 6/2 5/7  X  3/6 7/5 6/3  5-6  11.5 + 10  III
6 Romejko Krzysztof  6/3 4/6 6/3  0/6 6/3 3/6  6/4 3/6 6/4  3/6 2/6  6/3 5/7 3/6  X 6-8  10 + 10  V

ROYAL LIGA 2017 –  II runda – 15.6 – 22.07

Liga IV

 

 

LP IMIĘ I NAZWISKO 1 2 3 4 5 6 SETY PKT M – CE
1 Sawicki Piotr  X 1/6 3/6 3/6 2/6  5/7 2/6 3/6 6/3 3/6 6/3 6/4 3-8 7.5 + 8 V
2 Rogowicz  Piotr  6/1 6/3  6/1 6/2 6/4 6/2 6/3 6/4 6/0 6/1 10-0 15 + 8 I
3  Kokulewski Arnold 6/3 6/2  1/6 2/6  X 3/6 4/6  6/2 6/3 6/1 6/2 6-4  11+ 8 III
4 Żerelik Stefan  7/5 6/2  4/6 2/6  6/3 6/4  X  2/6 6/1 4/6  6/0 6/0  7-4  11.5 + 8  II
5  Lenckosz Bogdan  6/3 3/6 6/3  3/6 4/6  2/6 3/6  6/2 1/6 6/4  X  6/3 6/0  6-6 11 + 8  IV
6 Krzyzanowski Olgierd  3/6 4/6  0/6 1/6  1/6 2/6  0/6 0/6  3/6 0/6  X  0-10  5 + 8  VI

ROYAL LIGA 2017 –  II runda – 15.6 – 22.07

Liga V

 

LP IMIĘ I NAZWISKO 1 2 3 4 5 6 SETY PKT M – CE
1 Goliński Adam  X  – V
2 Dydak Jaroslaw V/0 5/7 7/6 3/6  V/0  0/3 0/V  0/6 3/6 1-6 9.5 + 6 IV
3 Lipiński Tomasz V/0  7/5 6/7 6/3 V/0 2/6 6/4 6/1 4-2 12 + 6 II
4 Żylewicz Marcin  –  –  –  X  –  –  –  VI
5 Tatarczuk  Wojtek  V/0  3/0 V/0  6/2 4/6 1/6  V/0  X  6/2 6/1  5-2  13.5 + 6  I
6 Pietsch Karol  V/0  6/0 6/3  V/0  2/6 1/6  X  2-2  10 + 6  III

ROYAL LIGA 2017 –  II runda – 15.6 – 22.07

Liga VI

 

LP IMIĘ I NAZWISKO 1 2 3 4 5 6 SETY PKT M – CE
1 Żeberski Kamil  X  6/1 6/1  6/4 3/6 6/4  V/0 6/1 6/0 4/6 6/2 6/4 8-1 15 + 4  I
2  Kaminski Wojtek 1/6 1/6  X  2/6 1/6 V/0 6/2 5/7 1/6 6/4 6/2 3-6 9.5 + 4 III
3 Miler Wojciech  4/6 6/3 4/6  6/2 6/1  X  V/0  6/4 6/4  6/0 7/6  7-2  13.5 + 4  II
4 Kubicki Janusz  –  –  X  – VI
5 Krukowski Marek  1/6 0/6  2/6 7/5 6/1  4/6 4/6  V/0  X  4/6 0/6  2-7  9 + 4  V
6 Kamys Dariusz  6/4 2/6 4/6  4/6 2/6  0/6 6/7  V/0  6/4 6/0  X  3-6 9 + 4  IVROYAL LIGA 2017 –  II runda – 15.6 – 22.07

                                                                                                                                      Liga VII

Lp. IMIĘ I NAZWISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sety pkt m-ce
1. Piotrowski Marcin  X  0/6 0/6  V/0  4/6 1/6  V/0  6/3 6/1  2/6 1/6  2-6  12 + 2
2.  Żejmo Przemysław  X  0/6 2/6  V/0  6/2 7/6  V/0  6/3 6/1  3/6 4/6  4-4  14 + 2
3.  Miller Remigiusz  6/0 6/0  6/0 6/2  X  V/0  6/3 6/0  V/0  6/0 6/0  7/6 6/7 1/6 9-2  19.5 + 2  II
4.  Kotalla Bernard  –  –  –  X  –  –  –
5. Ferster Roman  6/4 6/1  2/6 6/7  3/6 0/6  V/0  X V/0  6/1 6/0  1/6 3/6  4-6  15 + 2
6.  Bojko Filip  –  –  –  –  –  X  6/1 6/0  –  2-0  3
7.  Lisowski Łukasz  3/6 1/6  3/6 1/6 0/6 0/6  V/0  1/6 0/6  1/6 0/6  X  0/6 0/6  0-12  12 + 2
8.  Piotrowski Arnold  6/2 6/1  6/3 6/4  6/7 7/6 6/1  V/0  6/1 6/3  V/0  6/0 6/0  X  10-1 21 + 2  I
9.  X