Plan gier sobota 30.01.2021

GODZINYKORT 1KORT 2KOER 3
9-10.30I runda KobietI runda KobietI runda Kobiet
10.30-12.00I runda KobietI runda KobietI runda Kobiet
12.00-13.30I runda KobietI runda KobietI runda Mężczyzn
13.30-15.00I runda MężczyznI runda MężczyznI runda Mężczyzn
15.00-16.30I runda MężczyznI runda MężczyznI runda Mężczyzn
16.30-18.00I runda MężczyznII runda KobietII runda Kobiet
18.00-19.30II runda KobietII runda KobietII runda Kobiet
19.30- 21.00II runda KobietII runda KobietII runda Kobiet
21.00- 22.30II runda Mężczyzn II runda Mężczyzn II runda Mężczyzn
22.30-24.00 II runda Mężczyzn II runda Mężczyzn II runda Mężczyzn
24.00- 1.30 II runda Mężczyzn II runda Mężczyzn